Знаходження молекулярної формули речовини за продуктами згоряння

1. Внаслідок спалювання 8,8 г вуглеводню утворилось 26,4 г карбон(ІV) оксиду. Маса 1 л речовини за нормальних умов – 1,96 г. Визначте молекулярну формулу вуглеводню? (С3Н8)

2. При спалюванні 5,6 л органічної речовини утворилось 16,8 л вуглекислого газу (н.у.) і 18 г води. Відносна густина пари речовини за вуглекислим газом дорівнює 1. Встановіть молекулярну формулу речовини. (С3Н8)

3. При спалюванні вуглеводню масою 4,4 г утворилось 13,2 л карбон(ІV) оксиду і вода. Ця речовина масою 1,1 г займає об’єм 560 мл (н.у.). Встановіть формулу сполуки. (С3Н8)

4. В результаті спалювання 112 мл газу утворилося 448 мл кар6ои(ІV) оксиду (н.у.) і 0,45 г води. Густина речовини за воднем 29. Знайдіть молекулярну формулу газу. (С4Н10)

5. При спалюванні 5,6 л газоподібного вуглеводню утворився карбон(ІV) оксид об’ємом 22,4 л (н.у.) і 22,5 г води. Знайдіть формулу сполуки. (С4Н10)

6. При спалюванні 0,28 г вуглеводню утворився карбон(ІV) оксид кількістю речовини 0,02 моль Виведіть формулу сполуки, якщо відомо, що 1 г її за нормальних умов займає об’єм 800 мл. (С2Н4)

7. Знайдіть молекулярну формулу газоподібного вуглеводню, якщо відомо, що при спалюванні 5,13 л (н.у.) цієї речовини утворюється 33 г карбон(ІV) оксиду і 13,5 г води. (С3Н6)

8. У результаті спалювання 28 мл газу утворюється 84 мл карбон(ІV) оксиду (н.у.) і 67,5 мг води. Відносна густина газу за воднем становить 21. Виведіть його молекулярну формулу. (С3Н6)

9. Внаслідок спалювання вуглеводню масою 4,2 г утворився карбон(ІV) оксид масою 13,2 г. Відносна густина пари цієї речовини на воднем – 42. Знайдіть молекулярну формулу вуглеводню. (С6Н12)

10. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню, при спалюванні 2,24 л якого утворюється 4,48 л карбон(ІV) оксиду (н.у.), а маса 1 л речовини дорівнює 1,1607 г. (С2Н2)

11. При спалюванні 14 г органічної речовини утворюється 44 г вуглекислоґо газу і 18 г води. Густина пари речовини  дорівнює 2,5 г/л. Виведіть молекулярну формулу речовини. (С4Н8)

1.  Внаслідок спалювання 4,8 г речовини утворилось 6,6 г карбон(ІV) оксиду і 5,4 г води. Відносна густина пари речовини за воднем 16. Виведіть молекулярну формулу речовини. (СН4О)

2. При згорянні 4,8 г органічної речовини утворюється 3,36 л карбон(ІV) оксиду і 5,4 г води (н.у.). Відносна густина парів сполуки за метаном дорівнює 2. Виведіть її молекулярну формулу. (СН4О)

3. Внаслідок спалювання 2,3 г речовини утворилося 4,4 г карбон(ІV) оксиду і 2,7 г води. Відносна густина пари речовини за повітрям становить 1,59. Знайдіть молекулярну формулу речовини. (С2Н6О)

4. При спалюванні 13,8 г органічної речовини утворилось 26,4 г вуглекислого газу і 16,2 г води. Відносна густина пари речовини за вуглекислим газом дорівнює 1,0455. Виведіть молекулярну формулу речовини. (С2Н6О)

5. При спалюванні 9,2 г органічної речовини утворилось 17,6 г вуглекислого газу і 10,8 г води. Відносна густина пари Цієї речовини за воднем дорівнює 23. Виведіть молекулярну формулу речовини. (С2Н6О)

6. При спалюванні органічної речовини масою 6 г утворилось 8,8 г вуглекислого газу і 3,6 г води. Відносна густина пари речовини за повітрям дорівнює 1,034. Виведіть молекулярну формулу речовини. (СН2О)

7. При спалюванні 1,12 л органічної речовини утворилось 3,36 л вуглекислого газу (н.у.) і 2,7 г води. Відносна густина пари речовини за гелієм дорівнює 14,5. Виведіть молекулярну формулу речовини. (С3Н6О)

8. При спалюванні 13,44 л органічної речовини утворилось 26,88 л вуглекислого газу (н.у.) і 21,6 г води. Відносна густина пари речовини за воднем дорівнює 30. Встановіть молекулярну формулу речовини. (С2Н4О2)

9. Виведіть молекулярну формулу сполуки, при спалюванні 12 г якої утворюється 0,4 моль карбон(ІV) оксиду і 7,2 г води. Відносна густина пари цієї сполуки за киснем дорівнює 1,875. (С2Н4О2)

1. При спалюванні 0,93 г органічної речовини виділилось 0,62 л карбон(ІV) оксиду, 1,35 г води і азот (н.у.). Відносна густина речовини за воднем дорівнює 15,5. Виведіть її молекулярну формулу. (СН5N)

2. При спалюванні 1,86 г газоподібної речовини утворилось 1,344 л карбон діоксиду (н.у.), 2,7 г води та азот. Густина речовини за повітрям становить 1,07. Визначте формулу речовини. (СН5N)