Знаходження молекулярної формули сполуки за рівнянням хімічної реакції

Алкани

1. У результаті спалювання  448  л  алкану  утворилось 134,4 л вуглекислого газу (н.у.). Встановіть формулу сполуки. (С3Н8)

2. На спалювання 22,4 л алкану витрачається 78,4 л кисню (н. у.). Визначить формулу вуглеводню. (С2Н6)

3. Об’єм кисню, що витрачається на спалювання 22,4 л алкану, на 89,6 л більший, ніж об’єм вуглекислого газу, що утворюється при цьому (н.у.). Встановіть формулу сполуки. (С7Н16)

4. Об’єм карбон(ІV) оксиду, що утворився при спалюванні 22,4 л алкану, на 112 л менший ніж об’єм кисню, що витрачається при цьому (н.у). Знайдіть формулу алкану. (С9Н20)

5. При пропусканні над розжареним вугіллям карбон(ІV) оксиду, добутого спалюванням 2,24 л алкану, одержали 13,44 л карбон(ІІ) оксиду (н.у). Встановіть формулу сполуки, якщо вугілля було в надлишку, а масова частка виходу продуктів реакції складала 100%. (С3Н8)

Алкени

1. Алкен масою 4,2 г приєднує 16 г брому. Знайдіть молекулярну формулу сполуки, складіть структурну. (С2Н4)

2. Етиленовий вуглеводень масою 5,6 г приєднав 4,48 л гідроген хлориду (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки. (С2Н4)

3. Алкен масою 16,8 г приєднує 6,72 л гідроген броміду (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки, складіть структурну формулу. (С4Н8)

4. Алкен масою 2,8 г приєднав 2,24 л хлору (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки. (С2Н4)

5. Визначте формулу етиленового вуглеводню, якщо 7 г його знебарвлюють 80 г бромної води з масовою часткою брому 20%? (С5Н10)

6. Алкен масою 7 г приєднує бромоводень, об’єм якого дорівнює об’єму метану масою 2 г (н.у.). Визначте формулу алкену. (С4Н8)

7. На спалювання 11,2 л етиленового вуглеводню витрачається 33,6 л кисню (н.у.). Встановіть формулу сполуки. (С2Н4)

Алкіни

1. Ацетиленовий вуглеводень масою 4 г повністю прореагував із 4,48 л хлороводню (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки. (С4Н6)

2. Алкін масово 6,8 г повністю прореагував із 32 г брому. Встановіть молекулярної формулу сполуки. (С5Н8)

3. Алкін масою 2,7 г повністю прореагував із 2,24 л бромоводню (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки. (С4Н6)

4. Вуглекислого газу, що виділився при спалюванні 0,25 моль ацетиленового вуглеводню (н.у.), вистачило на утворення 100 г кальцій карбонату. Виведіть формулу вуглеводню. (С4Н6)

5. Вуглекислий газ, що виділився при спалюванні 0,25 моль ацетиленового вуглеводню, пропустили через розжарене вугілля. При цьому утворилось 33,6 л (н.у.) карбон(ІІ) оксиду. Назвіть формулу вуглеводню. (С3Н4)

Арени

1. На спалювання гомолога бензену кількістю речовини 1 моль  кисню витрачається на 23,4 л (н.у.) більше, ніж утворюється при цьому вуглекислого газу. Визначте формулу вуглеводню. (С7Н8)

2. При спалюванні ароматичного вуглеводню кількістю речовини 1 моль утворилась вода кількістю речовини у 2,5 рази меншою від кількості речовини кисню, витраченого на спалювання. Визначте формулу сполуки. (С6Н6)

Спирти

1. При взаємодії насиченого одноатомного спирту масою 59,2 г з надлишком металічного натрію утворився водень об’ємом 8,96 л (н.у.). Знайдіть формулу спирту. (С4Н9ОН)

2. При взаємодії насиченого одноатомного спирту масою 40,8 г з надлишком металічного натрію утворився водень об’ємом 4,48 л (н.у.). Знайдіть формулу спирту.(С6Н13ОН)

3. Дегідратацією насиченого одноатомного спирту масою 30 г одержали 10,08 л алкену (н.у.). Знайдіть формулу спирту, якщо практичний вихід алкену становив 90%. (С3Н7ОН)

4. Насичений одноатомний спирт масою 135,2 г реагує без залишку з натрієм, масою 9,2 г. Встановіть формулу спирту. (С2Н5ОН)

5. При окисненні одноатомного насиченого спирту масою 53,56 г за допомогою купрум(ІІ) оксиду одержали 46,11 г альдегіду. Вихід альдегіду становив 90%. Визначте формулу спирту. (С2Н5ОН)

Альдегіди

1. При дії амоніачного розчину арґентум(І) оксиду на 2,2 г насиченого альдегіду виділилось 10,8 г срібла. Знайдіть формулу альдегіду. (С2Н4О)

2. На  відновлення  альдегіду масою 23,2 г витрачається водень об’ємом  8,96 л (н.у.).Встановіть формулу альдегіду. (С3Н6О)

3. При дії амоніачного розчину арґентум(І) оксиду на 0,52 г насиченого альдегіду здобули 1,25 г срібла. Макова частка виходу продукту становила 80 % від теоретично можливого. Визначте молекулярну формулу альдегіду.

4. При окисненні 58,66 г насиченого одноатомного спирту купрум(ІІ) оксидом утворилося 46,11 г альдегіду. Масова частка виходу альдегіду становила 90 %. . Визначте молекулярну формулу спирту.

Карбонові кислоти

1. На нейтралізацію одноосновної карбонової кислоти масою 5,92 г витратили розчин натрій гідроксиду масою 8 г з масовою часткою лугу 40 %. Визначте молекулярну формулу кислоти. (С3Н6О2)

2. Визначити склад і будову насиченої одноосновної карбонової кислоти, якщо на нейтралізацію 7,04 г цієї кислоти необхідно витратити 16,95 мл розчину калій гідроксиду, густина якого 1,18 г/см3, а масова частка лугу в ньому 22,1 %. (С3Н7СООН)

3. При гідролізі 7,42 г деякого ефіру отримано 3,22 г одноосновної карбонової кислоти і 6,72 г одноатомного спирту. Який ефір був узятий для гідролізу?

Нітрогенвмісні органічні сполуки

Первинний алкіламін масою 15,5 г може нейтралізувати 500 г розчину з масовою часткою гідроген броміду 8,1 %. Установіть формулу аміну.

Амінокислоти

1. Визначте формулу амінокислоти, 10 г якої можуть прореагувати з 18 г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 25 %.

29. Для нейтралізації 7,5 г невідомої амінокислоти знадобилось 16 мл розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 20 % (густина 1,25 г/мл). Установіть формулу амінокислоти та наведіть її назву.

3.  Для повного гідролізу дипептиду масою 24 г використали 2,7 г води. Установіть формулу дипептиду, якщо утворилась тільки одна насичена моноамінокислота.

4. На нейтралізацію 103 г одноосновної насиченої моноамінокислоти витратили 133,6 мл розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 32 % та густиною 1,31 г/мл. Визначте формулу кислоти.