Визначення елемента на основі розрахунків за хімічним рівнянням реакції

1. Лужний метал масою 19,5 г згорів в хлорі, об’єм якого 5,6 л (н.у.). Визначте цей метал.

2. Визначте лужний елемент, оксид якого масою 3 г повністю прореагував з 1,8 г води.