Тест з теми “Алкани”

Тест складається з 15 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Алкани”.

Тест містить

13 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
2завдання з вибором декількох правильних відповідей, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано всі правильні відповіді, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або не всі правильні відповіді

Потрібно вказати текст.
Потрібно вказати текст.