Розрахунки за законом об’ємних відношень газів

Галогени

1. Суміш водню з хлором об’ємом 3 л опромінили світлом. Продукти реакції пропустили через воду. До газу, що не розчинився у воді додали 3 л кисню й підпалили, в результаті чого об’єм газу зменшився до 2,5 л. Тліюча скіпка в цьому газі спалахує. Визначте об’ємні частки водню та хлору у вихідній суміші, якщо всі вимірі проводили за одних і тих же умов. (22 л Н2, 1 л Cl2)

2. У колбі змішали водень з хлором і залишили на розсіяному світлі. Через деякий час у колбі виявили 0,8 моль гідроген хлориду, 0,1 моль хлору та 0,3 моль водню. Визначте об’ємні частки хлору та водню у вихідній суміші. (42 % хлору, 58 % водню)

Елементи VІ-А групи

1. Після вибуху 200 мл суміші водню та кисню і приведення її до нормальних умов залишилось ще 20 мл газу, що підтримує горіння. Знайдіть об’ємні частки газів у складі вихідної суміші. Всі об’єми виміряні за однакових умов. (60 % Н2, 40 % О2)

2. У результаті спалювання в евдіометрі 20 мл суміші водню з киснем об’єм зменшився на 6 мл. Утворена суміш не горить. Визначте склад початкової і утвореної суміші за умови, що вода перебуває в газоподібному стані, а всі об’єми виміряні за однакових умов. (Початкова: 12 мл Н2, 8 мл О2, утворена: 12 мл Н2О, 2 мл О2)

3. У результаті озонування кисню утворилось 10 л озону (н.у.). Який об’єм кисню прореагував? (15 л)

4. У результаті спалювання в евдіометрі 40 мл суміші водню з киснем об’єм зменшився до 28 мл. В утвореній суміші тліюча скіпка яскраво спалахує. Визначте склад початкової й утвореної сумішей за умови, що вода перебуває в пароподібному стані. Всі виміри проводились за однакових умов. (Початкова: 24 мл Н2, 16 мл О2, утворена: 24 мл Н2О, 4 мл О2)

Елементи V-А групи

1. До 20 мл суміші водню і азоту додали 10 мл кисню і спалили. Об’єм суміші, що утворилась, дорівнював 26 мл. Визначте склад початкової та утвореної суміші за умови, що вода перебуває в пароподібному стані, а всі об’єми виміряні за однакових умов. (Початкова: 8 мл Н2, 12 мл N2, утворена: 8 мл Н2О, 6 мл О2, 12 мл N2)

2. Об’єм газу, що утворився при повному розкладі озону, більше об’єму, що його займав чистий озон, на 4,48 л. Визначте початковий об’єм озону, якщо відомо, що всі виміри проводились за однакових умов. (8,96 л)

3. Які об’єми  азоту та водню прореагували, якщо в результаті реакції після приведення до попередніх умов об’єм суміші  зменшився на 60 л? (30 л азоту, 90 л водню)

4. Суміш азоту з воднем пропустили над нагрітим каталізатором. Після реакції об’єм газів зменшився на 14 л (н.у.). Визначте об’єм вихідної суміші за умови, що азот і водень прореагували повністю. (28 л)

5. Суміш однакових об’ємів водню та азоту пропустили через контактний апарат. Визначте об’ємні частки газів у суміші, що вийшла з контактного апарату, якщо об’ємна частка виходу амоніаку дорівнює 75% . (50 % N2, 33,33 % NН3, 16,67 % Н2)

6. Азото-водневу суміш об’ємом 100 мл піддали синтезу на платиновому каталізаторі. Після реакції об’єм суміші зменшився на 40 мл. Обчисліть вміст азоту в суміші, якщо водень прореагував повністю, а всі об’єми виміряні за однакових умов. (40 мл)

7. .До суміші нітроген(ІІ) оксиду з азотом об’ємом 100 мл додали такий же об’єм кисню. Через деякий час об’єм суміші становив 170 мл. Обчисліть об’ємні частки газів у вихідній суміші. Всі виміри зроблено за однакових умов. (60 % NО, 40 % N2)

Елементи ІV-А групи

1. Суміш чадного й вуглекислого газів об’ємом 2,8 л прореагувала з 0,56 л кисню (н.у.). Визначте об’ємні частки газів у вихідній суміші. (40 % СО)

2. Суміш карбон(ІV) оксиду, карбон(ІІ) оксиду і кисню займала об’єм 50 мл (н.у.). Після спалювання і приведення до нормальних умов суміш не містила кисню і карбон(ІІ) оксиду, а її об’єм дорівнював 42 мл. Знайдіть об’ємну частку карбон діоксиду у вихідній суміші. (52 % СО2)

3. В евдіометрі спалили 80 мл суміші азоту, кисню та карбон(ІІ) оксиду. Після спалювання об’єм суміші зменшився на 20 мл. Обчисліть склад початкової і утвореної сумішей за умови, що кисень і карбон(ІІ) оксид прореагували повністю. Всі виміри проводились за однакових умов. (Початкова: 40 мл СО, 20 мл О2  20 мл N2, утворена: 40 мл СО2, 20 мл N2)

4. Після спалювання в кисні 40 мл суміші карбон(ІІ) оксиду та карбон(ІV) оксиду об’єм суміші зменшився на 12 мл. Визначте об’ємну частку карбон(ІІ) оксиду в суміші, якщо всі об’єми приведено до однакових умов. (60 %)

5. При спалюванні 100 мл суміші карбон(ІІ) оксиду та кисню об’єм суміші зменшився до 75 мл. Визначте об’ємний склад суміші. Всі виміри зроблено за однакових умов. (50 мл СО, 50 мл О2)