Лабораторні досліди за темою “Хімічні реакції та закономірності їх перебігу ” (9 клас)

Приклади екзо- та ендотермічних реакцій.
Залежність швидкості хімічних реакцій: від природи реагентів.
Залежність швидкості хімічних реакцій від температури.
Залежність швидкості хімічних реакцій від розмірів поверхні зіткнення.
Залежність швидкості хімічних реакцій від концентрації.
Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора
Вивчення оборотності хімічних реакцій.