ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ ЗА ТЕМОЮ «ЕЛЕМЕНТИ VІІ-А ГРУПИ » (10 КЛАС)

1. Добування хлору в лабораторії
2. Хімічні властивості хлору.
Горіння міді у хлорі

Горіння стибію у хлорі 

Горіння водню в хлорі.

Взаємодія хлору з сіркою

Горіння заліза у хлорі

Горіння фосфору у хлорі

Взаємодія хлору з воднем при освітленні.

 

Взаємодія розчину хлору з органічними барвниками

 

 

 

 

3. Добування хлоридної кислоти
4. Властивості хлоридної кислоти
Залежність швидкості хімічних реакцій від концентрації.
Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора
Вивчення оборотності хімічних реакцій.