Завдання з хіміі для 8-В на час призупинення занять

Шановні восьмикласники! Повторіть властивості оксидів, основ, кислот. Виконайте наступні завдання.

  1.

  2.

  3. Перетворіть схеми на хімічні рівняння.

  а) NaOH + … → Na2SO4 + …;

  б) … + HCl → AlCl3 + …;

  в) CaO + … → Ca(NO3)2 + …;

  г) MgO + … → MgCO3;

  д) … + SO2 → Na2SO3 + …;

  е) Al2O3 + … → Al2(SO4)3;

  є) … + … → Fe(NO3)3 + H2O;

  ж) KOH + … → K3PO4 + … .

  4. Складіть рівняння можливих реакцій за звичайних умов.

  а) Mg + H2SO4 →;

  б) Fe + HBr →;

  в) Hg + HCl →;

  г) Li + H2O →;

  д) Sn + H2O →;

  е) Ag + H2O →.

  5. З якими з наведених речовин взаємодіє сульфатна кислота: NaNO3, CO2, NaOH, AgNO3, Zn, Ba, CaCO3, Cu(OH)2, Zn(OH)2, HCl, SiО2, Fe2O3, Hg?

  Складіть рівняння можливих реакцій.

  6. Складіть рівняння реакцій для здійснення перетворення:

  Mg → MgSO4 → MgO → MgCO3; б) Cu → CuO → Cu(NO3)2 → Cu(ОН)2.

  7. Кальцій карбонат масою 0,5 кг обробили розчином нітратної кислоти. Обчисліть масу солі, що можна добути в такий спосіб.

  8. До розчину натрій карбонату масою 200 г із масовою часткою Na2CO3 5,3 % додали надлишок хлоридної кислоти. Обчисліть об’єм газу, що виділився (н. у.).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *