Завдання з хіміі для 9-В на час призупинення занять

Підготуйтеся до контрольної роботи з теми “Хімічні  реакції  та закономірності їх перебігу”

Виконайте наступні завдання.

1. Установіть відповідність між типами і напівсхемами хімічних реакцій

2.  За термохімічним рівнянням розкладу малахіту:

(CuOH)2CO3 = 2CuO + H2O + CO2; ΔH = 47 кДж

обчисліть кількість теплоти, що поглинеться при отриманні вуглекислого газу об’ємом 112 л (н.у.).

3. Обчисліть тепловий ефект реакції повної нейтралізації сульфатної кислоти натрій гідроксидом, якщо під час взаємодії 10 г лугу виділяється 16,25 кДж теплоти.

4. Використовуючи закон Гесса, обчисліть тепловий ефект реакції утворення нітроген(ІІ) оксиду з азоту і кисню за допомогою наступних термохімічних рівнянь.

4NH3(г) + 5O2(г) = 4NO(г) + 6H2O(р); ΔH = –1168,80 кДж;
4NH3(г) + 3O2(г) = 2N2(г) + 6H2O(р); ΔH = –1530,28 кДж..

5. Обчисліть тепловий ефект реакції отримання кристалічного натрій гідроксиду з натрій оксиду та води  за значеннями стандартних теплот утворення речовин:

ΔHутв(Na2O(т))= −416 кДж/моль,

ΔHутв(H2O(р))= –286 кДж/моль,

ΔHутв(NaOH(т))= − 428 кДж/моль.

6. За певних умов середня швидкість реакції горіння карбон(ІІ) оксиду в кисні за вуглекислим газом  дорівнює 0,5 моль/(л·c). В деякий момент часу концентрація карбон(IV) оксиду дорівнює 4 моль/л. Визначте концентрацію  карбон(IV) оксиду через чотири секунди?

7. Реакція відбувається за рівнянням 2NO + O2 = 2NO2. Як зміниться швидкість реакції, якщо концентрацію кисню збільшити з 0,6 моль/л до до 0,9 моль л, а концентрацію нітроген(ІІ) оксиду – з 0,8 моль/л  до 1,2 моль/л?

8. При 60 оС реакція закінчується за 30 с. Скільки часу триватиме реакція при 20 оС, якщо температурний коефіцієнт цієї реакції дорівнює 2.

9. Вкажіть реакції з числа наведених нижче, де зміна тиску не впливає на зміщення рівноваги, У яких з них рівновага зміститься вправо при збільшенні температури системи?
1) CO(г) + Cl2(г) ⇄ COCl2(г); ΔН<0
2) H2(г) + I2(г) ⇄ 2HI(г); ΔН<0
3) CO2(г) + C(тв) ⇄ 2CO(г); ΔН>0
4) CO2(г) + H2(г) ⇄ CO(г) + H2O(г); ΔН>0
5) 2NO2(г) ⇄ N2O4(ж); ΔН<0

10. Напишіть вираз закону діючих мас для хімічної рівноваги наступних реакцій:
а) 4HCl(г) + O2(г) ⇄ 2Cl2(г) + 2H2O(г)
б) CO(г) + Cl2(г) ⇄ COCl2(г)
в) 3Fe(тв) + 4H2O(г) ⇄ Fe3O4(тв) + 4H2(г)

11. Обчисліть константу рівноваги хімічної реакції

2SO2 (г) + O2 (г) ⇄ 2SO3 (г),

що відбувається в закритій посудині при постійній температурі. Початкові концентрації сульфур(ІV) оксиду –  0,08 моль/л, кисню –  0,06 моль/л, а концентрвція сульфур(ІV) оксиду в стані рівноваги – 0,012  моль/л.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *