Тест “Будова атома”

Тест складається з 18 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Будова атома”.

Тест містить

10 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
4 завдання з вибором декількох правильних відповідей, яке оцінюється в  в 0 або 1 тестовий бал, 1 бал, якщо вказано всі правильні відповіді, 0 балів, якщо вказано не всі правильні відповіді, або вказані неправильні відповіді;
 завдань відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 1 бал.
Максимально можливий бал за правильно виконаний тест – 18 балів.

Необходимо указать текст.
Необходимо указать текст.