Збірник задач з неорганічної хімії

 
1. Гідроген. Водень.

Задача 1

Який об’єм водню, виміряний за нормальних умов, виділиться при дії на алюміній масою 32,4 г розчину об’ємом 200 мл з масовою часткою калій гідроксиду 30 % і густиною 1,29 г/мл? (Відповідь: 40,32 л)

Задача 2

Який об’єм водню, виміряний за нормальних умов, знадобиться для відновлення купрум (ІІ) оксиду, який отримали при термічному розкладанні купрум(ІІ) гідроксиду масою 19,6 г? (Відповідь: 4,48 л)

Задача 3

Визначте елемент, що утворює гідрид ЕН3, масова частка Гідрогену в якому дорівнює 1,245%. (Відповідь: Уран)

Задача 4

При дії води на гідрид металічного елементу масою 0,84 г виділився водень, об’єм якого при нормальних умовах склав 896 мл. Визначте формулу гідриду, якщо відомо, що елемент проявляє ступінь окиснення +2. (Відповідь: Кальцій)

Задача 5

Газ, отриманий при гідролізі натрій гідриду, пропустили над розжареним купрум (ІІ) оксидом. Маса твердої речовини зменшилася на 4 г. Визначте масу використаного гідриду. (Відповідь: 6 г)

Задача 6

На нейтралізацію розчину, отриманого при взаємодії кальцій гідриду з водою, витратили розчин об’ємом 43,67 мл з масовою часткою гідроген хлориду 29,2 % і густиною 1,145 г/мл. Який об’єм водню, виміряний за нормальних умов, виділився при розкладанні гідриду? (Відповідь: 8,96 л)

 

2. Галогени
Добування хлору
Хімічні властивості хлору
Хлоридна кислота
Фтор, бром і йод

 

3. Оксиген і Сульфур
Добування і хімічні властивості кисню

 

4. Лужні метали

1. 5,32 г суміші хлоридів калію і натрію розчинили у воді. Визначте маси калій хлориду і натрій хлориду  в суміші, якщо на осадження всіх іонів хлору було витрачено 500 мл розчину з молярною концентрацією арґентум нітрату 0,16 моль/л.