Завдання учням на період карантину

Щоб побачити завдання натисніть на кнопку свого класу

 • Шановні учні 8-Б класу

  30.03. 2020

  Вітаю всіх з початком 4 чверті.

  Звертаю вашу увагу на те, що відповіді треба надсилати не у електронний журнал, а на  e-mail  lkichata@gmail.com.

  І. Перевірте правильність виконаного вами минулого домашнього завдання.

  Р2О5 не взаємодіє з H2SO4 тому, що кислотні оксиди з кислотами не взаємодіють.

  Ni + H2SO4 = Nі2SO4 + H2 (реакція відбувається тому, що Ni метал, який у ряді активності металів розміщений ліворуч від водню).

  CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2О (реакція відбувається тому, що CuO – оксид металічного елемента).

  2Cr(OH)3+ 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 6H2О (реакція відбувається тому, що Cr(OH)3 основа).

  HNO3 не взаємодіє з H2SO4 тому, що кислоти з кислотами не взаємодіють.

  K2CO3+ H2SO4 = K2SO4 + СО2+ H2О (реакція відбувається тому, що K2CO3 сіль слабкої кислоти).

  Hg не взаємодіє з H2SO4 тому, що Hg метал, який у ряді активності металів розміщений праворуч від водню.

  Na2NO3 не взаємодіє з H2SO4 тому, що Na2NO3 сіль сильної кислоти і осад в даному випадку не випадає.

  ІІ. Сьогодні пропоную вам познайомитись з дуже цікавими речовинами: амфотерними оксидами і гідроксидами. (Цю тему ми будемо вивчати протягом декількох уроків, тому це завдання розраховано на тиждень)

  1. На початку заняття згадайте,

  як змінюються радіус атомів і електронегативність у періодах, зліва направо, та у групах, зверху донизу;

  чим відрізняються металічні елементи від неметалічних (за радіусом атомів і електронегативністю);

  які елементи знаходяться на межі металічних і неметалічних у періодичній системі.

  1. Прочитайте §  31 і подивіться відеофрагмент  “Амфотерність цинк гідроксиду”

  Зверніть увагу на те,

  що амфотерні властивості виявляють оксиди і гідроксиди металічних елементів, які знаходяться у головних підгрупах на межі металічних і неметалічних елементів, а також більшості елементів побічних підгруп;

  що склад солей, які утворюються при взаємодії амфотерних сполук з лугами, залежить від умов проведення реакції.

  1. Виконайте завдання, використовуючи §  31.

  Перепишіть наступний текст у зошит і вставте пропущені слова. Уважно подивіться приклади рівнянь реакції, що наведені у підручнику, і за аналогією складіть рівняння реакцій, що запропоновані у завданні.

  Амфотерність – це … .

  Амфотерними називають сполуки, що здатні виявляти … .

  Приклади амфотерних сполук:

  оксиди гідроксиди
     

  Хімічні властивості амфотерних оксидів і гідроксидів

  Амфотерні оксиди і гідроксиди виявляють ______________ (основні/кислотні) властивості.

  1) Реагують з кислотами з утворенням ___________ і __________ (вказати класи речовин):

  Al2O3 + H2SO4 = ;

  Al(ОН)3 + HClО4 = .

  2) Реагують з кислотними оксидами з утворенням _________ і ________ (вказати класи речовин):

  Al2O3 + SO3 = ;

  Al(ОН)3 + Cl2О7 = .

  Амфотерні оксиди і гідроксиди виявляють ______________ (основні/кислотні) властивості взаємодіють з основними оксидами і лугами.

  Ці реакції можуть відбуватися при сплавленні і за звичайних умов у розчинах. У обох випадках утворюються солі, склад яких залежить від умов проведення реакцій

  1. Переконайтеся у тому, що кількісний склад солей залежить від ступенів окиснення елементів. Для цього визначте ступені окиснення елементів у натрій тетрагідроксоцинкаті, калій тетрагідроксоалюмінаті та калій гексагідроксоалюмінаті.
  2. Який заряд мають аніони у солях K2[Zn(OH)4, Na[Al(OH)4], Na3[Al(OH)6]?
  3. Складіть формули кальцій тетрагідроксоцинкату, кальцій тетрагідроксоалюмінату та кальцій гексагідроксоалюмінату.

  Бажаю успіхів!

  18.03.2020

  Виконайте наступне завдання, сфотографуйте свої відповіді та надішліть їх на  e-mail  lkichata@gmail.com для перевірки

  З переліку речовин: фосфор(V) оксид, нікель, купрум(ІІ) оксид, хром(ІІІ) гідроксид, нітратна кислота, калій карбонат, ртуть, натрій нітрат – оберіть ті, з якими буде взаємодіяти сульфатна кислота. Складіть рівняння реакцій, що відбуваються. Відповідь поясніть. Роботу оформіть у зошиті відповідно до зразку.

  Зразок оформлення домашнього завдання.

  Р2О5 + 6NaOH = 2Na3PO4 + 3H2O – реакція відбувається тому, що Р2О5 кислотний оксид, а NaOH – луг.

  СаО не взаємодіє з NaOH тому, що основні оксиди з лугами не взаємодіють.

  Бажаю успіхів!

  16.03.2020

  Повторіть хімічні властивості оксидів, кислот і основ та виконайте

  тест самоконтролю №1 з теми “Хімічні властивості основних класів неорганічних речовин”

  Бажаю успіхів!

 • Мій улюблений 8-В. Нагадую вам, що ми – хіміки.

  Вітаю всіх з початком 4 чверті.

  Звертаю вашу увагу на те, що відповіді треба надсилати не у електронний журнал, а на  e-mail  lkichata@gmail.com.

  І. Перевірте правильність виконаного вами минулого домашнього завдання.

  Р2О5 не взаємодіє з H2SO4 тому, що кислотні оксиди з кислотами не взаємодіють.

  Ni + H2SO4 = Nі2SO4 + H2 (реакція відбувається тому, що Ni метал, який у ряді активності металів розміщений ліворуч від водню).

  CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2О (реакція відбувається тому, що CuO – оксид металічного елемента).

  2Cr(OH)3+ 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 6H2О (реакція відбувається тому, що Cr(OH)3 основа).

  HNO3 не взаємодіє з H2SO4 тому, що кислоти з кислотами не взаємодіють.

  K2CO3+ H2SO4 = K2SO4 + СО2+ H2О (реакція відбувається тому, що K2CO3 сіль слабкої кислоти).

  Hg не взаємодіє з H2SO4 тому, що Hg метал, який у ряді активності металів розміщений праворуч від водню.

  Na2NO3 не взаємодіє з H2SO4 тому, що Na2NO3 сіль сильної кислоти і осад в даному випадку не випадає.

  ІІ. Сьогодні пропоную вам познайомитись з дуже цікавими речовинами: амфотерними оксидами і гідроксидами. (Цю тему ми будемо вивчати протягом декількох уроків, тому це завдання розраховано 3 дні. Наступне завдання ви отримаєте 02.04.2020)

  1. На початку заняття згадайте,

  як змінюються радіус атомів і електронегативність у періодах, зліва направо, та у групах, зверху донизу;

  чим відрізняються металічні елементи від неметалічних (за радіусом атомів і електронегативністю);

  які елементи знаходяться на межі металічних і неметалічних у періодичній системі.

  1. Прочитайте §  31 і подивіться відеофрагмент  “Амфотерність цинк гідроксиду”

  Зверніть увагу на те,

  що амфотерні властивості виявляють оксиди і гідроксиди металічних елементів, які знаходяться у головних підгрупах на межі металічних і неметалічних елементів, а також більшості елементів побічних підгруп;

  що склад солей, які утворюються при взаємодії амфотерних сполук з лугами, залежить від умов проведення реакції.

  1. Виконайте завдання, використовуючи §  31.

  Перепишіть наступний текст у зошит і вставте пропущені слова. Уважно подивіться приклади рівнянь реакції, що наведені у підручнику, і за аналогією складіть рівняння реакцій, що запропоновані у завданні.

  Амфотерність – це … .

  Амфотерними називають сполуки, що здатні виявляти … .

  Приклади амфотерних сполук:

  оксиди гідроксиди
     

  Хімічні властивості амфотерних оксидів і гідроксидів

  Амфотерні оксиди і гідроксиди виявляють ______________ (основні/кислотні) властивості.

  1) Реагують з кислотами з утворенням ___________ і __________ (вказати класи речовин):

  Al2O3 + H2SO4 = ;

  Al(ОН)3 + HClО4 = .

  2) Реагують з кислотними оксидами з утворенням _________ і ________ (вказати класи речовин):

  Al2O3 + SO3 = ;

  Al(ОН)3 + Cl2О7 = .

  Амфотерні оксиди і гідроксиди виявляють ______________ (основні/кислотні) властивості взаємодіють з основними оксидами і лугами.

  Ці реакції можуть відбуватися при сплавленні і за звичайних умов у розчинах. У обох випадках утворюються солі, склад яких залежить від умов проведення реакцій

  1. Переконайтеся у тому, що кількісний склад солей залежить від ступенів окиснення елементів. Для цього визначте ступені окиснення елементів у натрій тетрагідроксоцинкаті, калій тетрагідроксоалюмінаті та калій гексагідроксоалюмінаті.
  2. Який заряд мають аніони у солях K2[Zn(OH)4, Na[Al(OH)4], Na3[Al(OH)6]?
  3. Складіть формули кальцій тетрагідроксоцинкату, кальцій тетрагідроксоалюмінату та кальцій гексагідроксоалюмінату.

  18.03.2020

  Виконайте наступне завдання, сфотографуйте свої відповіді та надішліть їх на  e-mail  lkichata@gmail.com для перевірки

  З переліку речовин: фосфор(V) оксид, нікель, купрум(ІІ) оксид, хром(ІІІ) гідроксид, нітратна кислота, калій карбонат, ртуть – натрій нітрат оберіть ті, з якими буде взаємодіяти сульфатна кислота. Складіть рівняння реакцій, що відбуваються. Відповідь поясніть. Роботу оформіть у зошиті відповідно до зразку.

  Зразок оформлення домашнього завдання.

  Р2О5 + 6NaOH = 2Na3PO4 + 3H2O – реакція відбувається тому, що Р2О5 кислотний оксид, а NaOH – луг.

  СаО не взаємодіє з NaOH тому, що основні оксиди з лугами не взаємодіють.

  Бажаю успіхів!

  16.03.2020

  Щоб не забути те, що вивчили, повторіть хімічні властивості оксидів, кислот і основ та виконайте

  тест самоконтролю №1 з теми “Хімічні властивості основних класів неорганічних речовин”

  Бажаю успіхів!

 • Шановні дев’ятикласники

  Вітаю всіх з початком 4 чверті.

  01.04.2020

  Доброго дня!

  Увага! Для полегшення сортування робіт за класами наступні роботи відправляйте на e-mail  vidpovidi9.b@gmail.com

  Сьогодні вам належить

  • з’ясувати зміст закону об’ємних відношень газів;
  • дізнатись, як розв’язувати задачі, використовуючи цей закон;
  • потренуватися вирішувати задачі за законом об’ємних відношень газів.

  І. На початку заняття перевірте, чи правильно ви виконали попереднє завдання: порівняйте свої записи зі зразком, що наведено нижче.

  Етен і етин

  Ненасиченими називають вуглеводні, у молекулах яких є кратні зв’язки.

  Етен є першим представником алкенів, загальна формула яких СnH2n.

  У молекулі алкенів є один подвійний зв’язок. Структурна формула етену СН2=СН2.

  Етин – перший представник алкінів, загальна формула яких СnH2n-2.

  У молекулі алкінів є один потрійний зв’язок. Структурна формула етину СН≡СН.

  Етен і етин за звичайних умов газоподібні речовини без запаху.

  Хімічні властивості атену і етину.

  1. Горіння або повне окиснення (складіть рівняння реакції горіння етену і етину, вкажіть колір полум’я)

  С2Н4 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О (горить світлим полум’ям)  ,

  2Н2 + 5О2 = 4СО2 + 2Н2О (горить кіптявим полум’ям).

  1. Реакції приєднання
   • Гідрування – приєднання водню за наявності каталізатора – нікелю.

  СН2=СН2 + Н2 = СН3–СН3,

  СН≡СН + 2Н2 = СН3–СН3

  • Галогенування – приєднання галогенів

  СН2=СН2 + Cl2 = СН2Cl–СН2Cl,

  СН≡СН + 2Cl2 = СНCl2–СНCl2.

   

  Якісна реакція на ненасичені вуглеводні  – знебарвлення бромної води.

  СН2=СН2 + Br2 = СН2Br–СН2Br,

  СН≡СН + 2Br2 = СНBr2–СНBr2.

  Застосування

  етену етину
  1. виробництво поліетилену

  2. виробництво етанолу

  3. виробництво хлороетану

  4. для дозрівання фруктів

  1. виробництво етанолу

  2. виробництво оцтової кислоти

  3. виробництво каучуку

  4. виробництво пластмас

   

  ІІ. Уважно прочитайте § 53.

  Перепишіть формулювання закону об’ємних відношень газів у зошит і вивчіть його.

  Закон об’ємних відношень газів

  Об’єми газів, що вступають у реакцію, а також утворюються в результаті реакції за однакових умов, відносяться як невеликі цілі числа.

  Зверніть увагу

  • ці числа збігаються з коефіцієнтами в рівнянні реакції;
  • цей закон поширюється на газоподібні речовини (органічні та неорганічні).

  Наприклад, запишемо рівняння реакції горіння етану

  2Н6(г.) + 7О2(г.) → 4СО2(г.) + 6Н2О(г.).

  Усі речовини в цій реакції є газоподібними, тому за законом об’ємних відношень газів, можна записати так:

  V(С2Н6) : V(О2) : V(СО2) : V(Н2О) = 2 : 7 : 4 : 6.

  Оскільки вода за нормальних умов (0 °С) конденсується, то стосовно неї закон об’ємних відношень газів за нормальних умов не діє.

  V(С2Н6) : V(О2) : V(СО2) = 2 : 7 : 4.

  Цим законом дуже зручно користуватися під час розв’язування задач, але тільки в тому випадку, якщо об’єми всіх газів, що беруть участь у реакції, виміряно за однакових умов.

  ІІІ. Ознайомтесь з прикладом розв’язування задач.

  Задача.

  Який об’єм кисню необхідний для згоряння 4 л етану? Всі об’єми газів виміряно за однакових умов.

  Відповідь: V(О2) = 14 л.

  ІV. Використовуючи наведений приклад розв’яжіть наступні задачі.

  Задача 1.

  Обчисліть об’єм карбон(ІV) оксиду, який утворився внаслідок спалювання 400 мл бутану (об’єми речовин вимірювали за нормальних умов).

  Задача 2.

  Який об’єм пропану може повністю згоріти в 1400 мл кисню (н. у.).

  Задача 3.

  Обчисліть об’єм кисню, який витратили для спалювання 1200 мл суміші етину й етану, якщо об’ємна частка етину в ній становить 20 % (об’єми газів вимірювали за однакових умов).

  Нагадую, що об’ємна частка(φ) обчислюється за формулою

  Бажаю успіхів!

  Звертаю вашу увагу на те, що відповіді треба надсилати не у електронний журнал, а на  e-mail  lkichata@gmail.com.

  30.03.2020

  І. Перевірте правильність виконаного вами минулого домашнього завдання.

  Фізичні властивості алканів

  Температури плавлення та кипіння алканів зі збільшенням числа атомів Карбону у молекулі підвищуються.

  Алкани з розгалуженим ланцюгом мають температуру кипіння меншу ніж їхні нерозгалужені ізомери.

  Метан – бутан  за звичайних умов газоподібні.

  Алкани з кількістю атомів у молекулі від5 до 17 – рідини, з більшою кількістю – тверді речовини.

  Алкани практично нерозчинні у воді, тому що їх молекули неполярні.

  Алкани розчиняються у неполярних розчинниках.

  Хімічні властивості алканів

  1. Взаємодія з киснем – горіння або повне окиснення з утворенням карбон(IV) оксиду і води:

  С2Н6 + 3,5О2 = 2СО2 + 3Н2О (або 2С2Н6 + 7О2 = 4СО2 + 6Н2О).

  1. Реакції заміщення галогенування

  Взаємодіють з хлором при освітленні (позначається ), або при нагріванні, утворюється хлороалкан та гідроген хлорид.

  Заміщення атомів Гідрогену відбувається по стадіях

  а) СН4 + Cl2 = CH3Cl + HCl

  CH3Cl + Cl2 = CH2Cl2 + HCl

  CH2Cl2 + Cl2 = CHCl3 + HCl

  CHCl3 + Cl2 = CCl4 + HCl

  б) C2H6 +Cl2 = СН3– СН2Cl + HCl.

  Застосування алканів

  Назва алкану

  або його формула

  Застосування
  Хлорометан розчинник
  CH2Cl2 i CHCl3 у медицині
  CCl4 під час гасіння пожеж
  СnH2n+2 Мастильні матеріали

  Побутовий газ

  Парафінові свічки

  Моторне паливо

  Виробництво асфальту

  Виробництво пластмас, каучуків, синтетичних волокон

  ІІ. Вивчіть фізичні і хімічні властивості етену і етину. Для цього уважно прочитайте § 52. Перепишіть наступний текст у зошит і вставте пропущені слова і рівняння реакцій. З опису демонстраційних дослідів випишіть ознаки реакцій.

  Етен і етин

  Ненасиченими називають вуглеводні, у молекулах яких є _______________ зв’язки

  Етен є першим представником алкенів, загальна формула яких СnH2n.

  У молекулі алкенів є один подвійний зв’язок. Структурна формула етену СН2=СН2.

  Етин – перший представник алкінів, загальна формула яких СnH2n-2.

  У молекулі алкінів є один потрійний зв’язок. Структурна формула етину СН≡СН.

  Етен і етин за звичайних умов газоподібні речовини без запаху.

  Хімічні властивості атену і етину.

  1. Горіння або повне окиснення (складіть рівняння реакції горіння етену і етину, вкажіть колір полум’я).
  2. Реакції приєднання
   • Гідрування – приєднання водню (складіть рівняння реакцій гідрування етену і етину з використанням структурних формул речовин, укажіть умови проведення цих реакцій)
   • Галогенування – приєднання галогенів (складіть рівняння реакцій хлорування етену і етину з використанням структурних формул речовин)

  Якісна реакція на ненасичені вуглеводні  – знебарвлення ________________ води.

  (Складіть рівняння якісних реакцій на прикладі етену і етину)

  Застосування

  етену етину
  1.

  2.

  3.

  4.

  1.

  2.

  3.

  4.

   

  18.03.2020

  Вивчіть фізичні і хімічні властивості алканів. Для цього прочитайте § 51 і складіть опорний конспект, перепишіть наступний текст у зошит і вставте пропущені слова.  Результати робіт у своїх зошитах сфотаграфуйте і пришліть мені на  e-mail  lkichata@gmail.com для перевірки

  Фізичні властивості алканів

  Температури плавлення та кипіння алканів зі збільшенням числа атомів Карбону у молекулі _______________________(підвищуються/знижуються).

  Алкани з розгалуженим ланцюгом мають температуру кипіння___________(більшу/меншу) ніж їхні нерозгалужені ізомери.

  ___________________ – за звичайних умов газоподібні.

  ___________________ – рідини, ____________ – тверді речовини.

  Алкани практично нерозчинні у воді, тому що їх молекули _________________.

  Алкани розчиняються у ____________________ розчинниках.

  Хімічні властивості алканів

  1. Взаємодія з киснем – горіння або повне окиснення з утворенням ___________

  (Складіть рівняння реакції горіння етану).

  1. Реакції заміщення галогенування

  Взаємодіють з хлором при освітленні (позначається ), або при нагріванні, утворюється хлороалкан та гідроген хлорид.

  Заміщення атомів Гідрогену відбувається по стадіях

  а) Виконайте завдання 12 на с. 220

  б) Складіть рівняння реакції етану з хлором, якщо утворюється хлороетан (СН– СН2Cl) і гідроген хлорид).

  Застосування алканів

  Прочитайте статтю «Застосування метану і його гомологів» на с. 219 і продовжить таблицю

  Назва алкану

  або його формула

  Застосування
  хлорометан розчинник

  16.03.2020

  Повторіть ізомерію алканів і правила утворення назв алканів, виконайте наступні завдання, сфотографуйте свої відповіді і надішліть їх на  e-mail  lkichata@gmail.com для перевірки

  1. Визначте формулу вуглеводню, що є алканом. Відповідь поясніть.

  А  С4Н10          Б  С4Н6          В  С4Н8          Г  С4Н4

  2. Установіть послідовність утворення назви насиченого вуглеводню

  А       пронумерувати атоми Карбону

  Б       визначити найдовший карбоновий ланцюг

  В       зазначити перед назвою місце замісника

  Г       зазначити назву замісника

  3. Укажіть структурну формулу ізомеру н-гексану, назвіть цю речовину. Відповідь поясніть.

  48

  4. Укажіть скільки речовин зображено наступними формулами і дайте їм назви.

  .

 • 01.04.2020

  Доброго дня, шановні учні 10-В!

  Увага! Для полегшення сортування робіт за класами наступні роботи відправляйте на e-mail  vidpovidi10.b@gmail.com

  І.  Перевірте правильність виконаного вами минулого домашнього завдання.

  Білки – це поліпептиди, які складаються із фрагментів молекул α-амінокислот і виконують специфічні фуекції в жипих організмах.

  Класифікація білків

  Будова молекул білків

  Структура білкової молекули Конфігурація Тип зв’язку, що визначає структуру білка
  Первинна лінійний поліпептидний ланцюг з певною послідовністю залишків амінокислот пептидний
  Вторинна Певна просторова форма (здебільшого спіраль), якої набуває поліпептидний ланцюг. водневий
  Третинна Формується закручування спіралі поліпептидного ланцюга в клубок(глобулу) дисульфідний місток та сольовий
  Четвертинна об’єднання декількох глобул дисульфідні і сольові містки та водневі зв’язки

   

  Хімічні властивості білків

  1. Денатурація – це руйнування четвертинної, третинної та вторинної структур білка.

  Фактори, що спричиняють денатурацію білка дія концентрованих розчинів кислот, лугів, солей Купруму(ІІ), Плюмбуму(ІІ) та ін., органічних розчинників.

  1. Гідроліз – це взаємодія білків зводою з руйнуванням первинної структури білка до амінокислот під дією розчинів кислот і лугів, а також ферментів.
  2. Кольорові реакції білків

  а) біуретова реакція – взаємодія білка з розчином солі Купруму(ІІ) в лужному середовищі виникає фіалкове забарвлення. Це – якісна реакція на пептидні групи.

  б) ксантопротеїнова реакція – взаємодія білка з концентрованою нітратною кислотою з утворенням нітросполук жовтого кольору.

  Це – якісна реакція на фрагменти молекул ароматичних амінокислот.

  ІІ. Сьогодні ми починаємо вивчати синтетичні високомолекулярні сполуки.

  Вам належить

  • усвідомити поняття полімер, мономер, структурна ланка;
  • дізнатися про класифікацію полімерів;
  • з’ясувати властивості полімерів;
  • вивчити реакції, що використовують для добування полімерів.

  Уважно прочитайте § 38 (підручник П. П. Попель, Л. С. Крикля Хімія. 11 кл.) і виконайте наступне завдання.

  1. Випишіть у зошит визначення наступних понять: полімер, структурна (елементарна) ланка, ступінь полімеризації, мономер. (Для виконання цього завдання можна також скористатися словником термінів у підручнику.)
  2. У вигляді таблиці класифікуйте полімери за будовою.
  Назва класу полімеру Особливості будови Приклади
  1. У вигляді таблиці класифікуйте полімери за відношенням до нагрівання.
  2. Прочитайте § 39 і випишіть характеристику реакції полімеризації. Які особливості будови мономера зумовлюють можливість реакції полімеризації?
  3. Використовуючи загальну схему реакцій полімеризації за участю вуглеводнів та їх похідних на с.273 підручника, складіть схему перетворення хлороетану на полімер.
  4. Випишіть характеристику реакції поліконденсації. Які особливості складу мономера зумовлюють можливість реакції поліконденсації?
  5. На зразок схеми реакції поліконденсації етиленгліколю на с.274 складіть схему реакції поліконденсації за участю етиленгліколю і адипінової кислоти НООС–(СН2)4–СООН.

  Бажаю успіхів!

  18.03.2020

  Вивчіть будову, фізичні і хімічні властивості білків. Для цього прочитайте § 36 (підручник П. П. Попель, Л. С. Крикля Хімія. 11 кл.)  і складіть опорний конспект, перепишіть наступний текст у зошит і вставте пропущені слова. Результати робіт у своїх зошитах сфотаграфуйте і пришліть мені на  e-mail  lkichata@gmail.com для перевірки.

  Білки – це ____________________________________________________

  Класифікація білків

  Прочитайте статтю «Класифікація» на с. 252 і складіть схему

  Будова молекул білків

  Прочитайте статтю «Будова молекул» на с. 252-254 і продовжить таблицю

  Структура білкової молекули Конфігурація Тип зв’язку, що визначає структуру білка
  Первинна лінійний поліпептидний ланцюг з певною послідовністю залишків амінокислот пептидний

  Хімічні властивості білків

  1. Денатурація – це руйнування _______________________________________.

  Фактори, що спричиняють денатурацію білка __________________________.

  1. Гідроліз – це _____________________________________________________.
  2. Кольорові реакції білків

  а) біуретова реакція – взаємодія білка з _______________________________ виникає ____________________. Це – якісна реакція на ___________________.

  б) ксантопротеїнова реакція – _______________________________________.

  Це – якісна реакція на ___________________.

  P. S. Арсеній, ти у мене забув свій підручник, тому я даю тобі посилання на його електронну версію.

  Хто ще втратив свій підручник, скористайтесь цим посиланням.

  Попель, П. П; Крикля, Л. С. Хімія (академічний рівень): підручник для 11 кл. закладів загальної середньої освіти – Київ: ВЦ «Академія», 2011.

 • Вітаю всіх з початком 4 чверті.

  На наступний раз (на завтра)

  1. повторіть якісні реакції на органічні сполуки і виконайте тест за посиланням http://chemistryschool.com.ua/ua/test-yakisni-reaktsiyi-na-organichni-rechovini/
  2. Розв’яжіть задачі. Результати робіт у своїх зошитах сфотаграфуйте і пришліть мені на  e-mail  lkichata@gmail.com для перевірки (не треба надсилати у електронний журнал).

  Задача 1. На нейтралізацію суміші фенолу з етанолом витратили розчин, що містив 10,8 г натрій гідроксиду. Така ж маса суміші прореагувала з металічним натрієм масою 9,2 г. Визначте масові частки етанолу і фенолу в суміші.

  Задача 2.На спалювання 39 мл суміші метану і етену витратили 91 мл кисню. Об’єми виміряні за одних і тих же умов. Визначте об’єм етену у вихідній суміші. (Зверніть увагу, що обидві речовини газоподібні. Згадайте, який закон можна використати для розв’язання задачі.)

  Бажаю успіхів!

  .

  Шановні одинадцятикласники. Опрацюйте теоретичний матеріал про хімічну рівновагу і умови зміщення хімічної рівноваги за принципом Лє Шательє на сторінці цього сайту “Хімічна рівновага” та виконайте тест “Хімічна рівновага