Тест “Основи”

Тест складається з 21 завдання, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Основи”.

Тест містить

16 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
3 завдання з вибором декылькох правильних відповідей із шести запропонованих, які оцінюються в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано всі правильні відповіді; 0 балів, якщо вказано не всі правильні відповіді, або указано неправильну відповідь;
2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.

Потрібно вказати текст.
Потрібно вказати текст.