Тест “Якісні реакції на органічні речовини”

Тест складається  з 26 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Якісні реакції на органічні речовини”.

Тест містить

26 з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь.

Потрібно вказати текст.
Потрібно вказати текст.