Тест “Будова атома”

Тест складається з 21 завдання, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з тем “Будова атомів і простих йонів” та “Періодичний закон і періодична система хімічних елементів”.

Тест містить

19 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
2 завдання на встановлення відповідності, яке оцінюється в 1, 2, 3 або 4 тестові бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари.

Потрібно вказати текст.
Потрібно вказати текст.