Тест «Періодичність змін властивостей елементів та їхніх сполук на основі уявлень про будову атомів»

Тест складається з завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Періодичність змін властивостей елементів та їхніх сполук на основі уявлень про будову атомів”.

Тест містить

17 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь.

Потрібно вказати текст.
Потрібно вказати текст.