Тест “Основні класи неорганічних сполук”

Тест складається з 20 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Основні класи неорганічних сполук”.

Тест містить

17 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
3 завдань з вибором декількох правильних відповідейі із шести запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано всі правильні відповіді, 0 балів, якщо вказано не всі правильні відповіді або вказано неправильну відповідь.

Потрібно вказати текст.
Потрібно вказати текст.