Тест “Метали”

Тест складається з 20 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Загальна характеристика металічних елементів і металів”.

Тест містить

14 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;

2 завдання з вибором декількох правильнихї відповідей із шести запропонованих, яке оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано всі правильні відповіді, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
1 завдання на встановлення правильної послідовності, яке оцінюється в  2 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій/дій;
3 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.

Потрібно вказати текст.
Потрібно вказати текст.