Тест “Кислоти”

Тест складається з 22 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Кислоти” .

Тест містить

18 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.

Потрібно вказати текст.
Потрібно вказати текст.