Тест “Хімічний зв’язок”

Тест складається з завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Хімічний зв’язок”.

Тест містить

20 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
1 завдання на встановлення відповідності, яке оцінюється в 1, 2, 3 або 4 тестові бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;
1 завдання на встановлення правильної послідовності, яке оцінюється в 0 або 2 тестових бали: 2 бали, якщо правильно вказано послідовність всіх понять, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь.