ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ ЗА ТЕМОЮ «ЕЛЕМЕНТИ VІІ-А ГРУПИ » (10 КЛАС)

1. Добування хлору в лабораторії
2. Хімічні властивості хлору.
3. Добування хлоридної кислоти
4. Властивості хлоридної кислоти
Залежність швидкості хімічних реакцій від концентрації.
Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора
Вивчення оборотності хімічних реакцій.