Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

Тема 4. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

§ 4.1. Класифікація хімічних реакцій

Після вивчення теми ви зможете
 • розрізняти реакції сполучення, розкладу, заміщення,
 • класифікувати реакції за різними ознаками.

На сторінку “Класифікація хімічних реакцій”

§ 4.2. Енергетика хімічних реакцій

Після вивчення теми ви зможете
 • наводити приклади ендо- та екзотермічних реакцій,
 • складати термохімічні рівняння реакцій,
 • пояснювати суть закону збереження енергії, перетворення енергії під час хімічних реакцій, суть поняття ентальпії, закону Гесса,
 • проводити термохімічні обчислення, в тім числі пов’язані з використанням закону Гесса.

На сторінку “Енергетика хімічних реакцій”

§ 4.3. Хімічна кінетика

Після вивчення теми ви зможете
 • наводити приклади ланцюгових, каталітичних і некаталітичних, реакцій;
 • пояснювати суть швидкості реакції, закону діючих мас, енергетичного бар’єру, енергії активації, каталізу,
 • обґрунтовувати залежність швидкості реакції від  різних факторів;
 • робити висновок про вплив різних факторів на швидкість хімічної реакції,
 • обчислювати швидкість хімічних реакцій.

На сторінку “Хімічна кінетика”

§ 4.4. Хімічна рівновага

Після вивчення теми ви зможете
 • наводити приклади оборотних і необоротних реакцій;
 • пояснювати суть хімічної рівноваги, принципу Ле Шательє;
 • обґрунтовувати залежність швидкості реакції від різних факторів; порушення хімічної рівноваги в результаті зміни концентрації, тиску, температури;
 • робити висновок про вплив різних факторів на зсув хімічної рівноваги.

На сторінку “Хімічна рівновага”