Елементи VI-А групи

Розділ. Неметалічні елементи та їхні сполуки

Тема. Елементи VІ-А групи

§2.1. Загальна характеристика елементів VІ-А групи. Поширеність їх у природі.

Після вивчення теми ви зможете

  • характеризувати елементи VІ-А групи за місцем у періодичній системі та будовою атома, поширеністю у природі
  • наводити приклади основних природних сполук елементів VI-А групи та їх родовищ в Україні
  • складати електронні та графічно-електронні формули атомів елементів VI-А групи
  • порівнювати елементи  VI-А групи за їхнім положенням в періодичній системі і будовою атомів
Почати вивчення теми “Загальна характеристика елементів VI-A групи.”

 

Пройти тест “Загальна характеристика елементів VІ-А групи”

§2.2. Прості речовини Оксигену.

Після вивчення теми ви зможете

  • пояснювати явище алотропії
  • характеризувати прості речовини Оксигену, практичне значення кисню
  • складати рівняння хімічних реакцій, що характеризують основні хімічні властивості кисню
  • порівнювати прості речовини Оксигену
  • оцінювати значення кисню та озонового шару для життя організмів на Землі
Почати вивчення теми “Прості речовини Оксигену.”