Тест “Загальна характеристика елементів VI-Aгрупи”

Тест складається з 12 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Елементи VI-А групи”.

Тест містить

6 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;

2 завдання з вибором декілька правильних відповіді із п’яти  запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано усі правильні відповіді, 0 балів, якщо вказано неправильні відповіді, або не всі правильні відповіді;
2 завдання на встановлення правильної послідовності, яке оцінюється в  в 0 або 1 тестовий бал, 1 бал якщо правильно вказано послідовність усіх подій/дій;
2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.
Максимально можливий бал за правильно виконаний тест – 14 балів.

Після проходження тесту Ви побачите частку вашого балу від максимально можливого.

Необходимо указать текст.
Необходимо указать текст.