Тест з органічної хімії (ЗНО 2015)

Тест складається з 36 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з органічної хімії.

Тест містить

21 завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
3 завдання з вибором декількох правильних відповідей, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано всі правильни відповіді, 0 балів, якщо вказано не всі правильні відповіді або вказано неправильну відповідь;
6 завданнь на встановлення відповідності, яке оцінюється в 1, 2, 3 або 4 тестові бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;
6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.
Максимально можливий бал за правильно виконаний тест – 60 балів.