Тест з неорганічної хімії (ЗНО 2015)

Тест складається з 49 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з неорганічної хімії.

Тест містить

34 завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;

7 завдань з вибором декількох правильних відповідей, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано всі правильні відповіді, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або не всі правильні відповіді;
4 завдання на встановлення відповідності, яке оцінюється в 1, 2, 3 або 4 тестові бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;
4 завданя відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.

Необходимо указать текст.
Необходимо указать текст.