Тест самоконтролю за темою «Гідроген хлорид і хлоридна кислота»

Тест самоконтролю за темою «Гідроген хлорид і хлоридна кислота»

Тест складається з 12 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Гідроген хлорид і хлоридна кислота”.

Тест містить 12 завдань:

6 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
4 завдання з вибором кількох правильних відповідей із п’яти запропонованих, яке оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо завдання виконане правильно, 0 балів, якщо правильної відповіді не надано, або надані не всі правильні відповіді;
1 завдання на встановлення відповідності, яке оцінюється в 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;
1 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.
Максимально можливий бал за правильно виконаний тест – 16 балів.

Після проходження тесту Ви побачите частку вашого балу від максимально можливого.

Бажаю успіхів!

Необходимо указать текст.
Необходимо указать текст.