Тест самоконтролю № 1 з теми “Властивості основних класів неорганічних сполук” (8 клас)

Тест складається з 15 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Хімічні властивості оксидів,кислот і основ”.

Тест містить

11 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;

1 завдання на встановлення відповідності, яке оцінюється в 1, 2, 3 або 4 тестові бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;

2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали;

1 завдання відкритої форми, під час розв’язання яких треба вписати назви речовин. Завдання цієї форми оцінюється в 1, 2, 3 або 4 тестові бали: 1 бал за кожну правильно записану назву; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної назви.