Тест по неорганической химии (ЗНО 2018)

Тест складається з 45 завдань, що пропонувались у сертифікаційних роботах та пробному ЗНО з хімії 2018 року, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з неорганічної хімії.

Тест містить

37 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
8 завдань відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.