Тест “Органічні сполуки”

Тест складається з 17 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Органічні сполуки”.

Тест містить

11 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
2 завдання на встановлення відповідності, яке оцінюється в 2 тестові бали, якщо всі логічні пари вказано правильно;
1 завдання на встановлення правильної послідовності, яке оцінюється в 1 бал, якщо правильно вказано послідовність усіх дій;
3 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.