Розрахункові задачі з теми “Хімічні властивості Хлору”

Задача 1

Суміш натрій хлориду і натрій броміду з масовою часткою останнього 10 %, розчинили у воді. Через отриманий розчин пропустили надлишок хлору. Після завершення реакції розчин випарили, сухий залишок прожарили. Визначте на скільки відсотків змінилася маса суміші? (Відповідь: 95,68 %)

Задача 2

До розчину, що містить 1,6 г калій броміду, додали 6 г технічного брому, що містить домішки хлору. Після випарювання отриманого розчину добули 1,36 г сухого залишку. Обчислити масову частку хлору в технічному бромі. (Відповідь: 3,2 %)

Задача 3

Визначте масу манган(IV) оксиду і  об’єм розчину з масовою часткою гідроген хлориду 36% густиною 1,18 г/мл, які потрібні для отримання хлору, що може витіснити з розчину калій йодиду молекулярний йод масою 30,48 г, якщо вихід продуктів на кожній стадії процесу становить 80% від теоретично можливою.  (Відповідь: 16,3 г МnО2; 64,4 мл розчину)

Задача 4

Хлор, отриманий при дії бертолетової солі масою 24,5 г на хлоридну кислоти, пропустили через 200 мл гарячого розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 12 % і густиною 1,1 г/мл). Визначте маси солей, що утворились при цьому.