Розрахункові задачі з теми “Гідроген. Водень”

1. Змішали 5 л хлору і 2 л водню. Який об’єм хлору залишився після реакції?

2. В евдіометрі підірвали 40 мл суміші водню й кисню. Після видалення води залишилось 4 мл кисню. Обчисліть об’ємні частки газів у вихідній суміші, якщо виміри зроблено за одних і тих же умов.

3. До 10 л водню додали 9 л хлору (р.у.), після чого на суміш подіяли ультрафіолетовим випроміненням. Продукт реакцій розчинили у воді обємом 200 мл. Визначте масову частку речовини в одержаному розчині.

3. В евдіометрі підірвали 40 мл суміші водню й кисню. Після видалення води залишилось 4 мл кисню. Обчисліть об’ємні частки газів у вихідній суміші, якщо виміри зроблено за одних і тих же умов.

4. У суміші оксидів кількість речовини нікол(ІІ) оксиду  відноситься до кількості речовини купрум(ІІ) оксиду як 2:1. Визначте об’єм водню (н.у.), що потрібно використати для відновлення металів із цієї суміші масою 20,7 г.

5. На відновлення суміші ферум(ІІІ) оксиду та цинк оксиду масою 40,1 г витратили 15,68 л водню (н.у.). Визначте масові частки оксидів у вихідній суміші.

6. Газ, одержаний у результаті розчинення кальцій гідриду у воді, пропустили над розжареними вольфрам(VІ) оксидом. Маса оксиду при цьому зменшилась на 40 г. Обчисліть масу кальцій гідриду, що витратили під час цих реакцій.