Розрахункові задачі з теми “Добування хлору”

Задача 1

Визначте об’єм (мл) розчину з масовою часткою гідроген хлориду 36 % і густиною 1,2 г/мл, який повністю прореагував з калій перманганатом кількістю 0,1 моль.  Який об’єм хлору за н. у. виділиться при цьому?

Задача 2

До суміші масою 21,16 г, що утворилась після нагрівання калій перманганату масою 22,12 г  додали концентровану хлоридну кислоту у надлишку. Визначте максимальний об’єм хлору (н.у.), що отримали при цьому. (Відповідь: V(Сl2) = 6,50 л)