Полімери

11 клас (профільний рівень).

Тема. Синтетичні високомолекулярні речовини іполімерні матеріали на їх основі.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до загальноосвітньої підготовки
учнів

Методи синтезу високомолекулярних речовин: полімеризація і поліконденсація.

Лінійна, просторова та розгалужена будова полімерів.

Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й
термореактивні полімери.

Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, поліметилметакрилат, фенолоформальдегідні смоли.

Склад, властивості, застосування пластмас на їхній основі.

Синтетичні каучуки, їхні властивості та застосування. Гума.

Синтетичні волокна. Поліестерні та поліамідні волокна, їх склад, властивості, застосування.

Багатоманітність органічних речовин, причини багатоманітності.
Природні і синтетичні органічні речовини.

Рівні структурної організації органічних речовин (молекулярний, полімерний, супрамолекулярний) та їхня ієрархія.

Генетичні зв’язки між органічними речовинами.

Учень (учениця)
наводить приклади – полімерних сполук, найважливіших пластмас і полімерних матеріалів на їхній основі;

розрізняє природні і синтетичні органічні речовини;

складає молекулярні і структурні формули мономерів і
полімерів;

характеризує

– методи синтезу полімерів;

– властивості термопластичних, термореактивних полімерів, синтетичних каучуків, синтетичних волокон;

– значення рівнів організації органічних речовин у природі;

пояснює причини багатоманітності органічних речовин;

порівнює природні, штучні й синтетичні полімерні матеріали;

встановлює:

– причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням полімерів;

– генетичні зв’язки між органічними речовинами;

– ієрархію рівнів структурної організації органічних речовин;

висловлює судження про значення полімерів у суспільному
господарстві і побуті;

дотримується правил експлуатації виробів із синтетичних матеріалів.

 

Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти, повинні знати

Поняття про полімер, мономер, елементарну ланку, ступінь полімеризації.

Класифікацію високомолекулярних речовин; способи синтезу високомолекулярних речовин; будову і властивості полімерів; термопластичні полімери і пластмаси на їх основі; поняття про натуральні і синтетичні каучуки, синтетичні волокна; значення полімерів у суспільному господарстві та побуті.

повинні вміти

     Класифікувати полімери за шляхом одержання (природні, штучні, синтетичні); відношенням до нагрівання термопластичні, термореакційні); будовою (лінійні, розгалужені, сітчасті).
Складати рівняння реакцій полімеризації з утворенням найважливіших полімерів (поліетилену, поліпропілену, полістирену, полівінілхлориду, тефлону, фенолформальдегідних смол, поліізопрену, полібутадієну, капрону, лавсану).
Розрізняти способи утворення високомолекулярних сполук (реакції полімеризації та поліконденсації).
Порівнювати властивості природних (бавовна, льон, шовк, вовна), штучних (штучний ацетатний і віскозний шовк) та синтетичних волокон (капрон, лавсан).
Установлювати зв’язки між властивостями та застосуванням полімерів.

 1. Укажіть синтетичне волокно

А  вовна            Б  бавовна          В  віскоза          Г  капрон

2. Яку речовину застосовують як мономер для добування полібутадієнового каучуку?

А  СН3 – СН2 – СН2 – СН3                           Б  СН3 – СН = СН – СН3

В  СН2 = СН – СН = СН2                             Г  СН2 = СН – СН2 – СН3

3. Укажіть формулу мономеру для синтезу полівінілхлориду

поливинил

4. Укажіть хімічну формулу мономеру, з якого добувають поліетилен

А  С2Н2        Б  С2Н4        В  С3Н4        Г  С3Н6

5. Укажіть формулу полістирену (полістиролу)

А  [– CH2 – CH = CH – CH2 –]n

Б  [– CH2 – CH2 –]n

В  [– CH2 – CH(CH)3–]n

Г  [– CH2 – CH(C6H5) –]n

5. Установіть відповідність між потребами автомобілебудування і досягненнями у галузі хімії, що сприяють розвитку автомобілебудування

Потреби автомобілебудування

1  амортизаційне покриття коліс

2  якісне пальне

3  боротьба із корозією сталі

4  покриття для сидінь

 

Досягнення у галузі хімії

А  гідроліз естерів

Б  вулканізація каучуку

В  полімеризація вінілхлориду

Г  крекінг нафти

Д  гальваностегия