Окисно-відновні й електрохімічні процеси

§ 1. Ступінь окиснення

Після вивчення теми ви зможете

 • пояснювати сутність ступеня окиснення,
 • обчислювати ступінь окиснення елементів,
 • складати  формули речовин за ступенями окиснення атомів.

На сторінку «Ступінь окиснення»

§ 2. Окисно-відновні реакції

Після вивчення теми ви зможете
 • наводити приклади  окисно-відновних реакцій,
 • розрізняти окисно-відновні реакції та реакції без змiни ступеня окиснення;
 • обґрунтовувати склад продуктів окисно-відновних процесів.

На сторінку «Окисно-відновні реакції»

§ 3. Окисники й відновники

Після вивчення теми ви зможете
 • наводити приклади окисників, відновників, речовин із окисно-відновною подвійністю,
 • прогнозувати окисно-відновні властивості речовин.

На сторінку «Окисники й відновники»

§ 4. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Після вивчення теми ви зможете
 • складати рівняння окисно-відновних  реакцій на основі електронного балансу.

На сторінку «Складання рівнянь окисно-відновних реакцій»

§ 5. Електроліз розплавів електролітів

Після вивчення теми ви зможете
 • пояснювати суть електролізу,
 •  обґрунтовувати  склад  продуктів, що утворюються  на катоді і аноді під час електролізу розплавів солей і лугів,
 • складати рівняння реакцій електролізу розплавів електролітів.

На сторінку «Електроліз розплавів електролітів»

§ 6. Електроліз водних розчинів електролітів

Після вивчення теми ви зможете
 •  обґрунтовувати  склад  продуктів, що утворюються  на катоді і аноді під час електролізу розчинів кислот, солей і лугів,
 • складати рівняння реакцій електролізу розчинів електролітів.

На сторінку «Електроліз водних розчинів електролітів»

§ 7. Закони Фарадея

Після вивчення теми ви зможете
 • пояснювати закони Фарадея;
 • обчислювати масу речовин (об’єм газу), що виділяються на електродах, силу струму і час електролізу.

На сторінку «Закони Фарадея»

§ 8. Гальванічний елемент

Після вивчення теми ви зможете
 • наводити приклади хімічних джерел струму;
 • пояснювати суть електродного потенціалу та роботу гальванічного елемента.

На сторінку «Гальванічний елемент»