Хлориди

Властивості хлоридів

Хлориди – солі хлоридної кислоти (HCl), які складаються з катіонів металічних елементів, або катіону амонію, і хлорид-аніонів. Аніони Хлору не мають забарвлення, тому серед хлоридів є безбарвні солі, наприклад, хлориди лужних, лужноземельних елементів,  Алюмінію, Цинку, Аргентуму.

Забарвлення хлоридам надають деякі катіони, наприклад, Купруму, Нікелю, Хрому та ін. (Мал. 1)

 

Мал. 1. Хлориди металічних елементів.

Більшість хлоридів добре розчиняються у воді. Малорозчинними є купрум(І) хлорид (Сu2Cl2), меркурій(І) хлорид (Hg2Cl2) і плюмбум(ІІ) хлорид (PbCl2). Розчинність деяких хлоридів наведена у таблиці 1.

Таблиця 1.

Розчинність деяких хлоридів металічних елементів у воді при 20 оС.

Формула Назва солі Розчинність (г у 100 г води)
AgCl  аргентум(І) хлорид 1,9·10-5
Cu2Cl2  купрум(І) хлорид 6,2·10-3
Hg2Cl2  меркурій(І) хлорид 2,8·10-4
PbCl2  плюмбум(ІІ) хлорид 0,978

Аргентум(І) хлорид (AgCl) – практично нерозчинна сіль. 

Аргентум(І) хлорид випадає у вигляді сирнистого осаду білого кольору при додаванні розчину аргентум нітрату до хлоридної кислоти або розчину будь-якій її солі:

HCl + AgNO3 = AgCl↓ + HNO3

NaCl + AgNO3 = AgCl↓ + NaNO3

Цей осад не розчиняється у кислотах на відміну від інших схожих за зовнішнім виглядом солей Аргентуму. Тому взаємодія з аргентум нітратом є якісною на хлоридну кислоту і її солі.

Аргентум хлорид розчиняється у  концентрованому розчині амоніаку з утворенням комплексної солі:

AgCl + NН3·Н2О = [Ag( NН3)2]Cl + H2O.

Знаходження хлоридів у природі

У природі натрій хлорид  найчастіше зустрічається у вигляді мінералу галіту – безбарвного прозорого мінералу зі скляним блиском (Відео 1).

Калій хлорид  зустрічається в природі у вигляді мінералу сильвіну, а також входить до складу мінералів сильвініту і карналіту.

Застосування хлоридів

Тривіальна назва натрій хлориду – кухонна сіль. Її використовують у побуті ї харчовій промисловості  як приправу і консервуючий засіб, але на харчові цілі використовується всього біля 15 % від загального обсягу споживання цієї солі.

Водний розчин з масовою часткою натрій хлориду 0,9 % (фізіологічний розчи) використовують у медицині для поповнення нестачі рідини в організмі і в комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних лікарських засобів, а також місцево для промивання ран, очей, слизової оболонки носа.

Головним споживачем натрій хлориду  є хімічна промисловість. Натрій хлорид є сировиною для виробництва натрій карбонату (кальцинованої соди), хлору і натрій гідроксиду  (каустичної соди).

Натрій хлорид застосовують для висолювання мила при його виготовленні.

Натрій хлорид використовують при пом’якшенні  води для регенерації іонообмінних фільтрів.

Калій хлорид використовують у сільському господарстві як калійне мінеральне добриво.

На основі калій хлориду створено багато медичних препаратів, які активують велику кількість цитоплазматичних ферментів, регулюють внутрішньоклітинний осмотичний тиск, синтез білка, транспорт амінокислот, проведення нервових імпульсів, скорочення скелетних і серцевих м’язів.

Калій хлорид використовують у харчовій промисловості  в якості добавки (E-508) до кухонної солі.

Калій хлорид – сировина для отримання калій гідроксиду, калій хлорату (бертолетової солі), калій карбонату (поташу) та інших сполук Калію.

Разом з натрій хлоридом калій хлорид використовують при виготовленні мила та для регенерації іонообмінних фільтрів.

Кальцій хлорид використовують у медицині у якості препарату, який заповнює дефіцит кальцію в організмі, регулює кальцієво-фосфорний обмін та має гемостатичну, протиалергічну та протизапальну дію.

Як харчова добавка кальцій хлорид (Е-509 ) належить до групи емульгаторів і найчастіше застосовується в харчовій промисловості як затверджувач і загущувач при виробництві сиру та сухого молока завдяки здатності іонів Кальцію зв’язувати білки. Також E-509 входить до складу мармеладу, желе та консервованих фруктів і овочів.

Кальцій хлорид має високі гігроскопічні властивості, тому його використовують для осушення газів у лабораторії та промисловості.

Температура замерзання розчинів нижче температури замерзання розчинника, тому хлориди застосовують як засоби проти ожеледиці. Технічної кухонною сіллю посипають дороги для їх очищення від льоду, з цією метою також використовують суміші хлоридів натрію, калію, магнію і кальцію.

ВИСНОВКИ

Хлориди – солі хлоридної кислоти.
Більшість хлоридів добре розчиняються у воді.
Аргентум(І) хлорид (AgCl) – практично нерозчинна сіль є реагентом на хлоридну кислоту і її солі.
Хлориди є найуживанішими із солей. 

Питання для закріплення знань.

1. Схарактеризуйте розчинність хлоридів у воді?

2. Яку речовину використовують для визначення хлорид-аніонів у розчині? Чому?

3. Складіть схему “Застосування натрій хлориду”.

4. Складіть порівняльну таблицю “Застосування натрій, калій і кальцій хлоридів”.