Хімія у перетвореннях

Взаємоперетворення сполук галогенів

Визначте невідомі речовини, що вступають у реакції, які oписуються такими схемами:

Завдання 1.

a) PCl5 +H2O → A + E;  б) A + KClO3D↑ + M + H2O;

в) M D↑ + Х;    г) 2Е H4P2O7 + H2O.

Для реакції, що описується схемою б) складіть схему електронного балансу.

Завдання 2.

a) HClO + HCl → A↑ + E;

б) A+ Ca(OH)F + E;

в) F + H2O2D + E + O2

Взаємоперетворення сполук VI групи

  Визначте невідомі речовини, якщо відомо, що вони вступають у реакції, які описуються схемами. За наведеними схемами складіть рівняння реакцій. 

  Завдання 1

  а) FеS2  А + Е;

  б) E+O2D;

  в) D + NаОН (надлишок) → М + Н2О;

  r) Na + EL;

  д) Е + NаОН  М + L + Н2О;

  e) L + Pb(NO3)2 → PbS + NaNO3;

  є) M + HCl → NaCl + D↑ + Н2О.

  Вкажіть окисно-відновні реакції. Для реакції, що описується схемою д, вкажіть тип реакції і складіть схему електронного балансу.

  Завдання 2

  а) А + О2D

  б) А +  Н2О ⇄ E;

  в) E + О2→ H2SO4;

  г) D + KI → G + I2;

  д) G + НСl → KСl+А↑+ Н2О.

  Для реакції, що описується схемою г, складіть схему електронного балансу. Вкажіть процеси окиснення та відновлення, позначте окисник та відновник.

  Завдання 3

  а) HgSO4 → Hg + A↑ + D↑;

  б) A + DE;

  в) E + H2O → G;

  г) Hg + G → HgSO4 + A↑ + H2O.

  Для реакцій, що описується схемами а і г, складіть схеми електронного балансу. Вкажіть процеси окиснення та відновлення, позначте окисники та відновники. 

  Завдання 4

  а) A(тв.) + D(конц.) → E  + G↑;

  б) G + NaOH → NaCl + H2O;

  в) E + NaOH → F + H2O;

  г) F + Ba(NO3)2 → BaSO4 + L.

  Завдання 5

  Визначте невідомі речовини і напишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити наступні перетворення:


  Взаємоперетворення сполук V групи