Гідроген. Водень

Розділ І. Неметалічні елементи та їхні сполуки

Тема  1. Гідроген. Водень

§1.1. Гідроген

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати Гідроген за місцем у періодичній системі та будовою атома, поширеністю у природі;
 • називати ізотопи Гідрогену;
 • складати електронну та графічно-електронну формули атома Гідрогену;
 • обґрунтовувати місце в періодичній системі, валентність і ступені окиснення Гідрогену.

Почати вивчення теми «Гідроген»

§1.2. Водень. Фізичні властивості. Добування

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати фізичні властивості  та способи добування водню;
 • складати рівняння та схеми електронного балансу відповідних хімічних реакцій.

Почати вивчення теми «Водень. Фізичні властивості. Добування»

§1.3. Хімічні властивості та застосування водню

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати хімічні властивості водню;
 • складати рівняння та схеми електронного балансу відповідних хімічних реакцій;
 • оцінювати роль водню як екологічно чистого палива;
 • дотримується правил безпечного поводження з воднем.

Почати вивчення теми «Хімічні властивості та застосування водню»

§1.4. Розрахункові задачі з теми «Гідроген. Водень».

Після вивчення теми ви зможете

 • проводити  розрахунки за законом об’ємних відношень газів;
 • проводити розрахунки за рівняннями послідовних реакцій;
 • обчислювати склад сумішей за рівняннями реакцій.

На сторінку «Розрахункові задачі з теми «Гідроген. Водень»