Галогени (10 клас, профільний рівень)

Розділ. Неметалічні елементи та їхні сполуки

Тема. Елементи VІІ-А групи (галогени)

§2.1. Загальна характеристика елементів VІІ-А групи. Поширеність їх у природі.

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати елементи-галогени за місцем у періодичній системі та будовою атома, поширеністю у природі;
 • наводити приклади основних природних сполук галогенів та їх родовищ в Україні;
 • складати електронні та графічно-електронні формули атомів галогенів;
 • порівнюєвати елементи галогени за їхнім положенням в періодичній системі і будовою атомів.

Почати вивчення теми “Загальна характеристика елементів VII-A групи.”

 

§2.2. Хлор як проста речовина.

При вивченні цього параграфу ви дізнаєтесь про склад молекули, будову речовини, фізичні властивості та способи добування хлору.

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати фізичні властивості  та способи добування хлору;
 • складати рівняння та схеми електронного балансу відповідних хімічних реакцій.

  Почати вивчення теми “Хлор як проста речовина”

  Розрахункові задачі з теми “Добування хлору””

§2.3. Хімічні властивості хлору.

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати хімічні властивості хлору, практичне значення хлору, його вплив на довкілля;;
 • складати рівняння та схеми електронного балансу відповідних хімічних реакцій;
 • пояснювати сутність ланцюгових реакцій на прикладі взаємодії хлору з воднем;
 • дотримуватися правил безпечного поводження з хлорною водою.

  Почати вивчення теми “Хімічні властивості хлору”

Пройти тест “Хлор як проста речовина”

Розрахункові задачі з теми “Хімічні властивості хлору”

§2.4. Гідроген хлорид.

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати фізичні властивості  та способи добування гідроген хлориду;
 • складати рівняння та схеми електронного балансу відповідних хімічних реакцій.

  Почати вивчення теми “Гідроген хлорид”

§2.5. Хлоридна кислота.

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати фізичні та хімічні властивості хлоридної кислоти;
 • складати рівняння відповідних хімічних реакцій та схеми електронного балансу окисно-відновних реакцій;

Почати вивчення теми “Хлоридна кислота”

Пройти тест “Гідроген хлорид і хлоридна кислота”

§2.6. Хлориди. 

При вивченні цього параграфу ви дізнаєтесь про розчинність хлоридів у воді, якісну реакцію на хлорид-іони та застосування хлоридної кислоти та хлоридів.

Почати вивчення теми “Хлориди”

§2.7. Фтор, бром і йод.

При вивченні цього параграфу ви  порівняєте фізичні і хімічні властивості простих речовин галогенів, дізнаєтесь про якісні реакції на бромід-, йодид-іони, йод, застосування сполук Флуору, Брому та Іоду, біологічне значення галогенів.

Почати вивчення теми “Фтор, бром і йод”

Розрахункові задачі з теми «Галогени»

 

Проблема охорони довкілля від забруднення сполуками Хлору.